Tyck till om tyreso.se

Tyresöpanelens första frågeomgång

Här är ett sammandrag av fritextfrågorna från den första frågeomgången i Tyresöpanelen november 2008. Till höger hittar du hela undersökningen i pdf-format.

Beskriv med egna ord hur du uppfattar visionen Trygga Trivsamma Tyresö – Allas vårt ansvar.

Frågan besvarad av 138 personer (84 %)

Några inkomna svar:

• ”Att alla har ett ansvar för att värna om varandra och därmed om kommunen i sin helhet.  Att samhällets ansvar inte är tillräckligt utan att alla måste känna ett personlig ansvar”
• ”Att alla invånare har ansvar för att säkra upp att Tyresö är och uppfattas som en trygg kommun att bo och verka i, oavsett ålder, kön, ras, läggning eller intressen”
• ”Jag tycker att det räcker med Trivsamma Tyresö – Allas vårt ansvar. Kommunen blir inte tryggare av att man klämmer dit trygga – det är en chimär”
• ”Visionen är bra – återstår bara att alla tar sitt ansvar”
• ”Lite pensionärsvarning men i sak rätt”
• ”En bra vision som signalerar att det är en bra kommun att bo i. Ger lite känsla av en mysig småstad”
• ”Att vi som medborgare också har ett ansvar för att Tyresö blir så tryggt och trivsamt som vi vill ha det och att vi inte bara kan överlåta på kommunen att se till att det blir så”
• ”Positivt i sig men lite floskelaktigt”
• ”Typiskt trist töntig tantversion”
• ”Bra i ord men jag har inte sett den i handling – vad gör Tyresö för att uppnå denna vision?”
• ”Politiker vill skjuta över ansvaret = gratisarbete på andra för att berika sig själva”
• ”Ta bort ordet trygga – det är utslitet”
• ”Målsättningen är bra men efterlevnaden sämre”
• ”Har ett trist drag av pekpinne, men sätter samtidigt fingret på den mycket viktiga saken att samhällsgemenskapens kvalitet i mångt och mycket beror på medborgarnas attityder och engagemang”

 
Vad tycker du att kommunen ska lyfta fram i sin marknadsföring för att påverka bilden av Tyresö? Ange två eller tre områden/ledord.

Frågan besvarad av 141 personer (86 %)

De tre områden som får flest omnämnanden är:
• Närheten till naturen
• Närheten till Stockholm
• Närheten till skärgården

Tätt följt av:
• Bra kommunikationer
• Småstadskänsla
• Rik fritid


Saxat ur inkomna svar:
• ”De som flyttar bort flyttar oftast tillbaka”
• ”Det är en fördel att inte ha T-bana”
• ”Cykelavstånd till allt i kommunen”
• ”Intresset av att vårda och förbättra det som finns. Inte försöka bli störst och bäst på allt”
• ”Lyft fram och visa att det är politikerna som styr….. (inte enskilda tjänstemän). Lyft fram att politiska beslut efterlevs….”
• ”Jag är inte så säker på att vi behöver marknadsföra Tyresö mer än vi gör. Det börjar att bli ganska fullt i kommunen och det är redan svårt för Tyresöungdomarna själva att få bostad”
• ”Tyresö – en oas i storstaden”
• ”En kommun för alla åldrar att ha det bra i”
• ”Ung kommun med gamla anor”
• ”Alla goda ting är tre – närsamhälle mellan storstad och vildmark”

 
Vad saknar du mest i Tyresö? Vad skulle göra Tyresö till en ännu mer attraktiv kommun att bo och leva i?

Besvarad av 143 personer (87 %)

Mest saknat är:

• Större utbud av affärer, caféer, torghandel etc i samband med centrumanläggningarna – gärna också större mataffär som Ica Maxi eller Willys.
• Tydligare satsningar på skolan
• Bra utemiljöer – torg, parker, trottoarer, lekparker
• Aktiviteter för ungdomar och även i form av ungdoms- och fritidsgårdar
• En synlig och närvarande närpolis
• Någon form av allaktivitetshus

Om kommunens politiker skulle satsa på en sak under de närmaste åren som skulle ge ökad attraktivitet och trivsel i kommunen, vad anser du då att det skulle vara?

Besvarad av 141 personer (86 %)

Mest nämnda är:

• Skola/förskola
• Barn- och ungdomsaktiviteter
• Skärgårdsprofil
• Trafikförbättringar
• Nollvision mot brott, trygghet, poliser


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-18

Högermeny

Relaterad information