Tyck till om tyreso.se

Tyresöpanelens fjärde frågeomgång

Här är ett sammandrag av fritextfrågorna från den fjärde frågeomgången i Tyresöpanelen som gjordes i oktober 2009. Till höger hittar du hela undersökningen i pdf-format.

Frågorna handlade bland annat om området kring Tyresö slott och kyrka,  spontanidrott, kommunens webbplats, nyhetsbrev och sociala medier.

76 procent svarade, det vill säga 146 av 191 personer.

Här nedan publicerar vi några åsikter som kom fram i fritextsvaren. Alla svaren hittar du via länken till höger.

 

Området kring Tyresö slott och kyrka

Hur tycker du att området ska utvecklas? Vilka fler aktiviteter eller verksamheter skulle du vilja ha?

Kommentarer:

  • Utveckla med måtta! Området är vackert och rofyllt. Bevara lugnet och naturupplevelsen – inga jippon.
  • Prins Eugen-teman av skilda slag.
  • Badplats på Notholmen

 

Spontanidrott

Spontanidrott innebär till exempel tillgång till naturen såsom motionsspår, promenadvägar och friluftsområden men även cykelstråk och bollplaner som är tillgängliga för allmänheten.

Kommentarer:

  • Anslut Sörmlandsleden till Tyresö slott och parkområdet med slinga norr om Albysjön och en söder om så man kan använda vandrarhemmet för övernattning
  • Längre belysningstider på elljusspåren och gärna utglesning av träd.
  • Större inhägnat område där man kan rasta sin hund, d v s släppa den lös och samtidigt själv röra sig.

 

Kommunens webbplats - tyreso.se

Majoriteten, 42 procent, besöker webbplatsen några gånger i månaden och 29 procent några gånger i veckan.

De flesta tycker att webbplatsen är bra (57 procent) eller mycket bra (29 procent).

Knappt hälften följer olika nyhetsflödet på internet via RSS, digitala nyhetsbrev och liknande.

20 procent är intresserade av att följa vad som händer i Tyresö via Facebook och/eller Twitter.

 

Länkar

Läs mer om Tyresö på Facebook

Läs mer om Tyresö på Twitter

Prenumerera på nyheter från Tyresö kommun


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-03

Högermeny

Relaterad information