Tyck till om tyreso.se

Tyresöpanelens femte frågeomgång

Här är ett sammandrag av fritextfrågorna från den femte frågeomgången i Tyresöpanelen som gjordes i november 2009. Till höger hittar du hela undersökningen i pdf-format.

Denna gång frågade vi efter åsikter om Tyresöpanelen. 70 procent svarade.

Här nedan publicerar vi några åsikter som kom fram i fritextsvaren. Alla svaren hittar du via länken till höger.

 

Åsikter om Tyresöpanelen

134 personer svarade på frågan "Tycker du att kommunen ska fortsätta med Tyresöpanelen?". Av dem svarade 125 ja, två svarade nej och sju hade ingen åsikt. 

120 personer (90 procent av de svarande) vill vara med i Tyresöpanelen även i fortsättningen.

De flesta tycker att frågorna som ställts har varit relevanta, lättbegripliga och viktiga. 5 procent av de svarande tycker att frågorna varit tråkiga.

Kommentarer:

  • Frågorna är ofta viktiga men var tar svaren vägen?
  • Alla frågor är inte relevanta eller engagerande – men bra ändå – kan säkert bli bättre i framtiden.
  • Vill ha mera konkreta och jordnära frågor.
  • Det vore kul om vi fick tycka om viktiga policyfrågor.

Frågor som Tyresöpanelen saknat:

  • Trafiksituationen och trafiksäkerhet.
  • Ekonomiska frågor som ex vis sänkt kommunalskatt kontra satsningar på skola och vård, prioriteringar i budgeten.
  • Vad gör vi åt ungdomar som bara drar runt helger/vardagar.
  • Psykosociala frågor – hur mår tyresöborna och vad kan göras för att förbättra den psykosociala hälsan.

Synpunkter på återkoppling:

  • Det räcker inte att redovisa panelens åsikter. Finns det något exempel på om panelens tankar och idéer tas upp av befintliga partier och drivs vidare i kommunfullmäktige?
  • Vore kul att veta om det leder till något konkret resultat.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-03

Högermeny

Relaterad information