Tyck till om tyreso.se

Tyresöpanelen

Tyresöpanelen har under flera år använts som metod för medborgardialog. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att Tyresöpanelen ska avslutas. Istället kommer nya verktyg för medborgardialog att tas fram. Här redovisas genomförda dialoger.

Skälet till att Tyresöpanelen avslutas är att svarsfrekvensen inte varit tillräckligt hög och att helt öppna enkäter ofta har varit att föredra.

Se kommunstyrelsens beslut, § 18 
Se kommunfullmäktiges beslut, § 9 

Tyresöpanelen bestod av en grupp kommuninvånare som fortlöpande fick ett antal aktuella frågor från kommunen att svara på. Panelens åsikter användes som en del av diskussions- och beslutsunderlaget i aktuella frågor. Du kan läsa svaren från respektive frågeomgång nedan.

Bakgrund 

Tyresö kommun deltog 2008 i ett projekt kring medborgardialoger initierat av Sveriges Kommuner och Landsting. Medborgare över 18 år bjöds in att delta. Projektets avslutades 2009. Efter ett uppehåll beslutade kommunstyrelsen 2010 att panelen skulle permanentas. Samtidigt sänktes minimiåldern till 16 år. Under 2011/2012 då kommunens nya styrprocess implementerades tog dock Tyresöpanelen en paus men deltagarna inbjöds till öppna enkäter om e-tjänster och utvecklingen av Alby friluftsområde. 2013 gjordes en omstart med delvis nya deltagare och cirka fyra frågeomgångar per år. 


Frågeomgångar i Tyresöpanelen

Publicerad av: camilla.carss@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-06

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunikationschef
Charlotta Janson Josephsson
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar