Tyck till om tyreso.se

När publiceras mitt förslag?

 

Frågor och svar

 • När du har skickat in ditt förslag granskas det. Ett förslag publiceras senast inom 7 dagar från det datum då vi har fått in förslaget. Om förslaget behöver förtydligas eller inte kan godkännas kontaktar vi dig.

  Det kan hända att ett förslag inte godkänns för publicering. Det kan till exempel vara på grund av att:

  • det som förslaget handlar om inte ligger inom kommunens ansvarsområden
  • det som förslaget handlar om redan är planerat att genomföras eller kommer att tas upp för beslut inom kort
  • det som förslaget handlar om bryter mot lag eller annan författning, är diskriminerande eller upplevs olämpligt av andra skäl
  • en annan förslagsställare har lämnat in ett liknande förslag med samma innebörd de senaste 12 månaderna.

   

  Förslag som vi betraktar som en synpunkt förmedlar vi vidare i kommunens synpunktshanteringssystem, och återkopplar detta till dig.


Högermeny

Kontakt


Kommunkansli