Tyck till om tyreso.se

Tyresöinitiativet

Genom Tyresöinitiativet kan du snabbt och enkelt lämna förslag till Tyresös politiker direkt på kommunens webbplats. Du kan också stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker att många tycker likadant i en särskild fråga.

Alla som är över 16 år och som bor, studerar eller arbetar i Tyresö kan lämna förslag, rösta på förslag och kommentera förslag.

Förslag som får stöd från minst 50 privatpersoner skickas vidare som ett beslutsärende till den nämnd som ansvarar för frågan. Vad nämnden svarar kan du sedan läsa här på kommunens webbplats.

Förslag som vi betraktar som en synpunkt förmedlar vi vidare i kommunens synpunktshanteringssystem, och återkopplar detta till dig.

Tyresöinitiativet är ett steg i arbetet att förbättra möjligheten till delaktighet i Tyresö, och en del i Tyresö kommuns arbete med medborgardialog.

Tillsammans utvecklar vi Tyresö!

Observera att förslag som skickas in under sommaren kommer att handläggas först efter den 14 augusti.

Vi önskar er alla en fortsatt trevlig sommar!

Gå direkt till e-tjänsten där du kan lämna förslag

Här nedanför kan du läsa mer om hur du kan påverka genom Tyresöinitiativet.

 

Frågor och svar om Tyresöinitiativet

 • Hur stödjer jag ett förslag?

  Alla som är över 16 år och som bor, studerar eller arbetar i Tyresö har möjlighet att stödja ett förslag. Du behöver fylla i uppgifter om namn, födelseår och anknytning till Tyresö.

  En röst per person och förslag gäller.

  Här kan du klicka på ett förslag för att läsa mer, lämna en röst eller ge en kommentar. Kommentarer publiceras efter granskning.

  Här kan du se aktuella förslag

  Om du inte har möjlighet att rösta via dator är du välkommen att besöka Servicecenter så får du hjälp att rösta.

  Kontaktuppgifter till Servicecenter

 • Hur kan jag ge mina politiker ett förslag?

  Vad kan mitt förslag handla om?

  Ditt förslag ska handla om frågor som kommunens nämnder har möjlighet att besluta om. Det är bland annat stadsplanering, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

  Ditt förslag ska bestå av en rubrik och beskrivning av förslaget. Beskrivningen ska ge en tydlig information om vad du vill ska hända.

  Tänk på att bara ta upp en fråga per förslag. 

  Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot en enskild person, som till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd. Det får inte förekomma personuppgifter i förslaget.

  Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av olika slag kan inte lämna förslag.

  Så lämnar du förslag

  Du lämnar ditt förslag via kommunens e-tjänstportal där du loggar in med BankID.

  Lämna förslag via e-tjänst

  Saknar du BankID? Kontakta Servicecenter för annan inloggningsmetod. I Servicecenter kan du även få hjälp att lämna förslag på kommunens webbplats.

  Kontaktuppgifter till Servicecenter

  Alla kan läsa ditt förslag

  När du lämnar in ett förslag blir det en allmän handling och alla har rätt att läsa ditt förslag. Ditt namn kommer att visas i anslutning till förslaget.

  Tänk på att vara konstruktiv, uttrycka dig lämpligt och ha en hänsynsfull ton. Förslag som vi betraktar som kränkande, oseriösa eller stötande kommer inte att publiceras.

 • När publiceras mitt förslag?

  När du har skickat in ditt förslag granskas det. Ett förslag publiceras senast inom 7 dagar från det datum då vi har fått in förslaget. Om förslaget behöver förtydligas eller inte kan godkännas kontaktar vi dig.

  Det kan hända att ett förslag inte godkänns för publicering. Det kan till exempel vara på grund av att:

  • det som förslaget handlar om inte ligger inom kommunens ansvarsområden
  • det som förslaget handlar om redan är planerat att genomföras eller kommer att tas upp för beslut inom kort
  • det som förslaget handlar om bryter mot lag eller annan författning, är diskriminerande eller upplevs olämpligt av andra skäl
  • en annan förslagsställare har lämnat in ett liknande förslag med samma innebörd de senaste 12 månaderna.

   

  Förslag som vi betraktar som en synpunkt förmedlar vi vidare i kommunens synpunktshanteringssystem, och återkopplar detta till dig.

 • Vad händer sedan?

  Ditt förslag ligger ute för omröstning via Tyresöinitiativet i 90 dagar. Om minst 50 privatpersoner har röstat på ditt förslag går förslaget vidare som ett beslutsärende till den nämnd som ansvarar för frågan.

  Nämnden ska behandla förslaget inom tre månader efter det att omröstningen har avslutats på Tyresöinitiativet.

  Förslag som inte har fått tillräckligt stort stöd kommer att vara synliga via Tyresöinitiativet men det kommer inte att gå att rösta på dem efter att tiden för omröstning har passerat.


Publicerad av: kommunkansli@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-27

Högermeny

Kontakt


Kommunkansli