Tyck till om tyreso.se

Överklaga ett kommunalt beslut

Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Har du fått ett individuellt riktat beslut i särskild bilaga med instruktioner om hur man överklagar ett sådant beslut ska du istället följa instruktionerna i den bilagan.

 

Förvaltningsbesvär

Genom förvaltningsbesvär kan beslut överklagas av den person som beslutet angår och om beslutet gått denne emot.

Läs mer om förvaltningsbesvär och hur du gör för att överklaga 

 

Laglighetsprövning 

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga beslut med laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning görs en prövning av om ett kommunalt beslut är lagligt eller ej. Frågor kring om det är ett lämpligt beslut som har fattats ligger utanför prövningen.

Läs mer om laglighetsprövning och hur du gör för att överklaga


Publicerad av: Kommunkansli

Senast uppdaterad: 2017-12-19

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Chef kommunkansliet
Jenny Gardbrant
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Besöksadress:
Marknadsgränd 2