Tyck till om tyreso.se

Så här kan du påverka

Här kan du läsa om medborgarinflytande och hur du på olika sätt kan framföra dina åsikter om och påverka de beslut som fattas i Tyresö kommun.

Vi vill att du ska få insyn i och delta i den kommunala demokratin - en fungerande demokrati behöver engagerade medborgare.

Ytterst är det politikerna som ansvarar för att lyssna av medborgarnas åsikter. Tjänstemännens uppgift är att hitta lämpliga kontaktytor och att sätta dialogen i system.

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 om ett nytt program för medborgardialog för innevarande mandatperiod. Det ska implementeras under 2016.

Program för medborgardialog 2014-2018

Se kommunstyrelsens beslut, § 18

Se kommunfullmäktiges beslut, § 9


Olika sätt att medverka i beslutsprocessen

 • Pågående dialoger

  Här kan du se pågående samråd och medborgardialoger.

 • Lämna förslag, synpunkter och klagomål

  Tyck till om Tyresö! Skicka in dina förslag, synpunkter och klagomål till kommunen via E-tjänstportalen.

 • Överklaga ett kommunalt beslut

  Kommunala beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning. Här kan du läsa om hur du gör för att överklaga.

 • Fråga politikerna

  Tyresö kommuns frågepanel har avslutats och kommer att ersättas med nya dialogformer. Det går fortfarande att se och söka bland inkomna frågor och svar.

 • Tyresöpanelen

  Tyresöpanelen har under flera år använts som metod för medborgardialog, men avslutas i januari 2016 efter beslut i kommunfullmäktige. Här redovisas genomförda dialoger.

 • Allmänna val

  Hur ofta är det val? Vem får rösta? Vilka myndigheter sköter valen? Dessa allmänna frågor får du svar på här.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-06

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.