Tyck till om tyreso.se

Så här kan du påverka

Här kan du läsa om medborgarinflytande och hur du på olika sätt kan framföra dina åsikter om och påverka de beslut som fattas i Tyresö kommun.

Vi vill att du ska få insyn i och delta i den kommunala demokratin - en fungerande demokrati behöver engagerade medborgare.

Ytterst är det politikerna som ansvarar för att lyssna av medborgarnas åsikter. Tjänstemännens uppgift är att hitta lämpliga kontaktytor och att sätta dialogen i system.


Olika sätt att medverka i beslutsprocessen

 • Tyresöinitiativet

  Här kan du lämna förslag till Tyresös politiker direkt på webben. Du kan också stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker att många tycker likadant i en särskild fråga.

 • Pågående dialoger

  Här kan du se pågående samråd och medborgardialoger.

 • Lämna förslag, synpunkter och klagomål

  Tyck till om Tyresö! Skicka in dina förslag, synpunkter och klagomål till kommunen via E-tjänstportalen.

 • Överklaga ett kommunalt beslut

  Kommunala beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning. Här kan du läsa om hur du gör för att överklaga.

 • Allmänna val

  Hur ofta är det val? Vem får rösta? Vilka myndigheter sköter valen? Dessa allmänna frågor får du svar på här.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-06

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.