Tyck till om tyreso.se

Tillsyn och kontroll

Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området tillsyn och kontroll som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

Policy

Alkohol- och drogpolicy

(antagen av kommunfullmäktige 2011)

Plan

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

(antagen av kommunstyrelsen 2016)

Program 

Program för uppföljning av privata utförare 

(antaget av kommunfullmäktige 2015)

 

Riktlinjer och föreskrifter

Riktlinjer enligt alkohollagen

(antagna av kommunstyrelsen 2014)

Riktlinjer för riskhantering och internkontroll

(antagna av kommunstyrelsen 2013)


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-04

Högermeny