Tyck till om tyreso.se

Risk och säkerhet

Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området risk och säkerhet som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

Policyer

Brottsförebyggande policy 

(antagen av kommunfullmäktige 2015)

Informationssäkerhetspolicy 

(antagen av kommunfullmäktige 2014)

 

Planer

Handlingsplan för trygghet och säkerhet Tyresö kommun 2016-2018

(antagen av kommunfullmäktige 2015)

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Tyresö kommun

(antagen av kommunfullmäktige 2016)

 

Riktlinjer och föreskrifter

Riktlinjer för hantering av allvarliga eller extraordinära händelser 

(antagna av kommundirektören 2016)

Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse 

(antagna av kommunstyrelsen 2013)

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 

(antagna av kommundirektören 2017)

Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter

(antagna av kommundirektören 2017)

Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs

(antagna av kommunstyrelsen 2011)

Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsanmärkning

(antagna av kommundirektören 2011)

 

Rutin och uppdragsbeskrivning

Rutin och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter

(antagna av kommundirektören 2017)


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-08

Högermeny