Tyck till om tyreso.se

Förtroendevalda och medarbetare

Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området förtroendevalda och medarbetare som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

Policyer

Pensionspolicy 

(antagen av kommunfullmäktige 2015)

Personalpolicy 

(antagen av kommunstyrelsen 2008)

Arbetsmiljöpolicy

(antagen av kommunstyrelsen, 2007)

 

Riktlinjer och föreskrifter

Riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun 

(antagen av kommunstyrelsen 2017)

Riktlinjer mot mutor och jäv

(antagna av kommunfullmäktige 2016)

Riktlinjer för tjänsteresor 

(antagna av kommunstyrelsen 2014)

Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor mm 

(antagna av kommunstyrelsen 2012)

Riktlinjer för bisysslor

(antagna av kommundirektören 2012)


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-27

Högermeny