Tyck till om tyreso.se

Ekonomi och upphandling

Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området ekonomi och upphandling som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

Policyer

Inköps- och upphandlingspolicy 

(antagen av kommunfullmäktige 2016)

Finanspolicy

(antagen av kommunfullmäktige 2014)

Policy för fakturerings- och kravverksamhet 

(antagen av kommunstyrelsen 2005)

 

Riktlinjer och föreskrifter

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

(antagna av kommunstyrelsen 2016)

Riktlinjer för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal

(antagna av kommunstyrelsen 2012)

Ekonomiska regler för resultatenheter

(antagen av kommunfullmäktige 2008)

 

Rutin

Rutin för direktupphandling 2015

(antagen av kommundirektören 2014)


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-17

Högermeny