Tyck till om tyreso.se

Brottsförebyggande policy

Tyresö kommun ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar.

Policyn anger grundprinciper och inriktning för Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete 2015-2018 i enlighet med de nationella målen för det brottsförebyggande arbetet.

Grundprincipen är att alla ska känna sig trygga i Tyresö kommun, dygnet runt. Inriktningen för Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete är att:

- tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun

- sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun.

 

Under relaterad information kan du läsa policyn i sin helhet.


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2018-01-02

Högermeny

Relaterad information