Tyck till om tyreso.se

Boende och miljö

Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området boende och miljö som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

Policy

Energipolicy 

(antagen av kommunfullmäktige 2014)


Planer 

Energieffektiviseringsstrategi 

(antagen av kommunfullmäktige 2016)

Klimat- och energistrategi 

(antagen av kommunfullmäktige 2016)

Grönplan

(antagen av kommunfullmäktige 2009)

Översiktsplan för Tyresö kommun

(antagen av kommunfullmäktige 2008)

Energiplan

(antagen av kommunfullmäktige 2016)

Åtgärdsdokument för energiplan energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi

(antagen av kommunfullmäktige 2016)

Lokalförsörjningsplan 2018-2030

(antagen av kommunstyrelsen 2018)


Riktlinjer och föreskrifter

Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun

(antagna av kommunfullmäktige 2013)

Lokala hälsoskyddsföreskrifter 

(antagna av kommunfullmäktige 2011)

Lokal renhållningsordning med föreskrifter för avfallshantering 

(antagna av kommunfullmäktige 2012)

Tillgänglighetshandbok

(antagen av kommunfullmäktige 2012)

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser 

(antagna av kommunstyrelsen 2014)

Politisk beslutsprocess för detaljplaner del 1

Politisk beslutsprocess för detaljplaner del 2  

(antagen av kommunfullmäktige 2015)

Riktlinjer för markanvisning

(antagna av kommunfullmäktige 2015)

Riktlinjer för exploateringsavtal 

(antagna av kommunfullmäktige 2015)


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-18

Högermeny