Tyck till om tyreso.se

Styrdokument

Styrdokument är dokument som är upprättade av Tyresö kommun för att styra kommunens verksamheter.

Tyresö kommun tillämpar en rad olika styrdokument i kommunens verksamheter. Nedan följer en beskrivning över de olika typer av styrdokument vi har i Tyresö kommun tillsammans med kort information om vilka frågor dokumenten ska besvara. 

Styrdokument på olika nivåer

Policyer, planer och program – styrdokument som besvarar frågan VAD som ska uppnås och genomföras. Styrdokumenten beslutas av ansvarig beredning, utskott, nämnd eller av kommunfullmäktige.

Reglementen och delegation – styrdokument som besvarar frågan VEM som är ansvarig för olika uppgifter. Styrdokumenten beslutas av ansvarig beredning, utskott, nämnd, eller av kommunfullmäktige.

Riktlinjer och rutiner – styrdokument som besvarar frågan HUR arbetet ska utföras. Styrdokumenten beslutas på tjänstemannanivå och är av verkställande karaktär. 

Tyresö kommuns styrdokument 

Nedan presenteras de styrdokument som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören. 


Antagna styrdokument

 • Brottsförebyggande policy

  Tyresö kommun ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess ...

 • Organisation och styrning

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området organisation och styrning som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

 • Förtroendevalda och medarbetare

  Här finns styrdokument inom området förtroendevalda och medarbetare som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

 • Ekonomi och upphandling

  Här finns styrdokument inom området ekonomi och upphandling som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

 • Kommunikation och dialog

  Här finns styrdokument inom området kommunikation och dialog som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

 • Risk och säkerhet

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området risk och säkerhet som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller ...

 • Boende och miljö

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området boende och miljö som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller ...

 • Kultur och fritid

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området kultur- och fritid som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller ...

 • Tillsyn och kontroll

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området tillsyn och kontroll som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller ...

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-17

Högermeny