Tyck till om tyreso.se

Natur och miljö

På dessa sidor kan du läsa om naturvård och allmänt om våra miljöutmaningar i Tyresö.

 Dyviks lövängarDyviks lövängar. Foto: Karin Hassler


Naturområden och naturreservat

 • Alby naturreservat

  Syftet med reservatet är att "bevara en vacker och värdefull naturmiljö och att tillvarata de möjligheter området erbjuder till friluftsliv och rekreation".

 • Tyresta nationalpark och naturreservat

  Här finns den största och finaste urskogen söder om Dalälven, gott om vandringsleder och attraktiva rastplatser.

 • Hammarbergets naturreservat

  Hammarberget är starkt kuperat, mycket omväxlande och naturskönt. Det finns ädellövskogsklädda branter som avskärmar själva berget från den omgivande åkermarken vid Stormyra.

 • Dyviks lövängars naturreservat

  Dyviks lövängars naturreservat är beläget nästan längst ut på Brevikshalvön. Det är ett tilltalande kulturpräglat landskap som möter dig när du kommer till området.

 • Sandholmarnas naturreservat

  Naturreservatet är beläget på Brevikshalvöns södra del och består av en fastlandsdel, öarna Stora och Lilla Sandholmen samt ett vattenområde.

 • Dyviks naturreservat

  Reservatet är beläget långt ut på Brevikshalvön och beläget mot Ällmorafjärden.

 • Klövbergets naturreservat

  Vid Klövberget finns klippbad och vackra utsikter över Kalvfjärden. De välbesökta grottorna är länets bäst utvecklade förkastningsgrottor.

 • Rävnäset

  Rävnäset skjuter ut som en halvö i Albysjöns östra del och når nästan fram till fastlandet på andra sidan. På östra sidan ligger den lilla sjön Fatburen.

 • Öringesjön

  Öringesjön ligger i kommunens nordöstra del och delas med Nacka. Sjön är eutrof och hyser ett stort antal vattenväxter, faktiskt en av Södertörns artrikaste.

 • Tyresö skärgård

  Naturområdet Tyresö skärgård består främst av Ägnö och Härsö samt ett antal mindre öar kring dessa. Området består av karga, kraftigt kuperade öar med mager hällmarkstallskog i de högre lägena.

 • Fornudden

  Fornudden ligger i västra delen av Fornuddsparken och Kumlaviken i Trollbäcken. Området ligger naturskönt vid sjön Drevviken. I området finns ett gravfält från yngre järnålder; Kumla bygravfält.

 • Barnsjöområdet

  Barnsjöområdet med sin förtrollande miljö mitt i tätorten. Vattnets kvalité för bad är mycket bra.

 • Spirudden-Stavholmen

  Området ingår i landskapet kring Åva och ingår i Tyresta naturreservat sedan 1993, innan dess ingick området i Tyresta-Åva naturreservat.

 • Telegrafberget ska bli naturreservat

  Stadsbyggnadsförvaltningen har getts i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för Telegrafbergets naturreservat. Samråd med sakägare och ...

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-14

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Tekniska kontoret

Avdelningschef, miljö- och trafikavdelningen
Göran Norlin

Kontakt

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Postadress:
136 81 Haninge

Besöksadress:
Najadenhuset i Haninge
Rudsjöterrassen 5, pl 7

Hemsida:
www.smohf.se