Tyck till om tyreso.se

Ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun. Här hittar du föreskrifter och tillhörande kartbilagor.

Tyresö kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Lokala ordningsföreskrifter, fastställda av kommunfullmäktige den 16 maj 2013, § 60.
De kartbilagor som föreskrifterna hänvisar till hittar du i Relaterad information.  


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-27