Tyck till om tyreso.se

Var finns handlingarna?

 

Frågor och svar

  • Var finns handlingarna?

    Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det registratorn i varje förvaltning som ordnar handlingarna i ett diarium.

    På varje förvaltning finns en registratur dit du kan vända dig med frågor angående ärenden och skrivelser. Respektive nämnds registrator eller nämndsekreterare kan informera dig om pågående ärenden och om fattade politiska beslut. Även Tyresö kommuns servicecenter kan hjälpa dig med information. För att se när du ska vända dig till kommunarkivet eller registraturen se kommunarkivet sida.

    Alla kallelser med underlag i form av exempelvis tjänsteskrivelser, samt fullständiga protokoll från kommunfullmäktige och samtliga nämnder publiceras i datasystemet Insyn.


Högermeny