Tyck till om tyreso.se

Om jag skriver ett brev till kommunen - blir det en offentlig handling?Om jag skriver ett brev till kommunen - blir det en offentlig handling?

 

Frågor och svar

  • Om jag skriver ett brev till kommunen - blir det en offentlig handling?

    All din kommunikation (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra och kan komma att begäras ut av andra. Kommunen kan inte lova att du får vara anonym om du uppgivit ditt namn.

    Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunalfråga, till en tjänstemän eller en förtroendevalda politiker på deras hemadresser. Brevet kommer fortfarande  anses vara en allmän handling då den rör kommunens verksamhet och kan komma att diarieföras och begäras ut av andra.


Högermeny