Tyck till om tyreso.se

Kommunens uppgifter: lagbundna och frivilliga verksamheter

En stor del av den svenska offentliga förvaltningen ligger på lokal nivå, det vill säga uppgifterna sköts av kommunen eller landstinget.

Genom lagstiftning har kommuner och landsting fått ansvar för flera viktiga samhällsfunktioner som till exempel sjukvård och kollektivtrafik (landstinget) eller grundskola, renhållning, räddningstjänst eller socialtjänst (kommunen).

Obligatoriska uppgifter måste kommunen anordna och sköta, medan andra uppgifter inom den kommunala kompetensen (uppgifter som ligger inom ramen för vad en kommun får sköta) är frivilliga för kommunen att anordna. Här finns utrymme för varje kommun att besluta om vilken typ av verksamhet som ska drivas eller stöttas ekonomiskt av kommunen. Exempel på sådan frivillig verksamhet är föreningsbidrag, kommunal musikskola, konsumentvägledning eller näringslivsutvecklande insatser. 


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-27

Högermeny