Tyck till om tyreso.se

Regelverk

Kommunens verksamhet styrs av nationella lagar och förordningar och EU-regler samt av styrdokument som kommunen själv beslutar om i form av policyer, planer, reglementen och riktlinjer. Kommunen kan också utfärda lokala kommunala föreskrifter.


Nationella och lokala regelverk

  • Lagar

    Information om kommunens lagbundna och frivilliga verksamheter samt offentlighet och sekretess.

  • Lokala föreskrifter

    Lista över de lokala föreskrifter som gäller i Tyresö kommun.

  • Styrdokument

    Lista på policyer och handlingsplaner som Tyresö kommun tillämpar.

Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-06

Högermeny