Tyck till om tyreso.se

Valnämnden

Valnämnden är ansvarig för genomförande av allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. Det ska finnas en valnämnd i varje kommun.

På länsnivå svarar länsstyrelsen för valhanteringen och på riksnivå den statliga Valmyndigheten.

Valnämnden i Tyresö kommun utses av kommunfullmäktige. Valnämnden ansvarar främst för att:

  • föreslå indelning i valdistrikt och valkretsar (länsstyrelsen fastställer)
  • ordna med och utrusta vallokaler
  • utse och utbilda valförrättare
  • svara för förtidsröstning på vissa institutioner (äldreboenden, häkten och kriminalvårdsanstalter)
  • genomföra preliminär rösträkning (länsstyrelsen genomför slutlig rösträkning)
  • utföra andra uppgifter som hör samman med det praktiska genomförandet av val eller folkomröstningar. 

Ordförande
Berit Assarsson (M), tel 070-488 95 30


Publicerad av: Hillevi Elvhage

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Kontakt

Sekreterare i valnämnden
Päivi Sandholm

Politiskt ansvar

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.