Tyck till om tyreso.se

Södertörns överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Tyresö kommun har i samverkan med Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn en gemensam nämnd.

Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. 

Kontaktinformation

Södertörns överförmyndarnämnd har sina lokaler i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2 i Handen. Nämndens webbsidor nås via Haninge kommuns webbplats. Besök tas emot efter överenskommelse.

Tyresö kommuns ledamot i Södertörns överförmyndarnämnd är Anna Lund (KD).

Mer information hittar du på överförmyndarnämndens webbplats, se länk under Relaterad information till höger.


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-03

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Södertörns överförmyndarnämnd

Postadress:
136 81 Haninge
Besöksadress:
Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, Handen
Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.