Tyck till om tyreso.se

Socialnämnden

Socialnämndens ansvarsområden är:

  • Omsorg om äldre människor
  • Omsorg om människor med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Barn- och ungdomsvård
  • Ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda
  • Familjerätt och familjerådgivning
  • Missbruksvård

Ordförande
Dick Bengtson (M)

Nämndsekreterare
Anita Lindbohm
Tel: 08-578 291 95
E-post: anita.lindbohm@tyreso.se

Förvaltning
Socialförvaltningen


Publicerad av: anita.lindbohm@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-09

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.