Tyck till om tyreso.se

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är:

  • Kommunens allmänna kulturverksamhet
  • Biblioteksverksamhet
  • Kulturskolan
  • Naturskolan
  • Bidrag och stöd till föreningar, organisationer och företag som bedriver kultur- och fritidsverksamhet
  • Verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen
  • Fritidsgårdar
  • Anläggningar

Ordförande
Dick Bengtson (M)

Nämndsekreterare
Lena Riddervold
Tel: 08-5782 92 62
E-post: lena.riddervold@tyreso.se

Förvaltning
Utvecklingsförvaltningen 


Publicerad av: Lena Riddervold

Senast uppdaterad: 2016-08-17

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.