Tyck till om tyreso.se

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden träder i funktion först när en "extraordinär händelse" inträffar.

Med extraordinär avses en händelse som "avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting".

Krisledningsnämnden har funnits sedan 2002/2003, då lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting trädde i kraft.

Ordförande:
Fredrik Saweståhl (M)


Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Relaterad information

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.