Tyck till om tyreso.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden är:

  • Främjande av arbete och egen försörjning
  • Främjande av integration
  • Åtgärder på uppdrag av kommunstyrelse, arbetsförmedlingen och näringslivsbolaget
  • Flyktingmottagning samt service till invandrare
  • Gymnasieutbildning
  • Grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna
  • Svenska för invandrare (SFI)
  • Påbyggnadsutbildningar
  • Kvalificerad yrkesutbildning
  • Högskolekurser

Ordförande
Anna Steele (L)

Nämndsekreterare
Lena Riddervold
Tel 08-5782 92 62
E-post: lena.riddervold@tyreso.se

Förvaltning
Utvecklingsförvaltningen 


Publicerad av: Lena Riddervold

Senast uppdaterad: 2016-08-17

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.