Tyck till om tyreso.se

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden är:

  • Förskoleverksamhet/skolbarnomsorg
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Skolhälsovård
  • Fritidshem och fritidsgårdar.

Ordförande
Ann-Christine Svensson (M) 

Nämndsekreterare
Vakant

E-post: barn-utb@tyreso.se

Förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2018-01-09

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.