Tyck till om tyreso.se

Nämnder

Kommunens förvaltningar styrs av nämnder som består av politiker. Nämnderna beslutar om mål och riktlinjer för sina områden. Målen kan du läsa om i nämndplanen för respektive nämnd. Varje år görs en ny nämndplan.

Läs mer om varje nämnd via länkarna nedan.  


Nämnder i Tyresö kommun

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen följer verksamheten i övriga nämnder och i de kommunala bolagen samt bevakar utvecklingen på områden som har betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen bereder också ärenden till kommunfullmäktige.

 • Barn- och utbildningsnämnden

  Barn- och utbildningsnämnden omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grund- och särskola och fritidshem.

 • Byggnadsnämnden

  Nämndens ansvar är bygglov, namn- och adressärenden samt vissa kart- och mätfrågor.

 • Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

  Nämnden ansvarar för frågor som gäller gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknad, flyktingmottagning och SFI, Svenska för invandrare.

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidssatsningar.

 • Socialnämnden

  Socialnämndens ansvarsområden är bland annat omsorg om äldre människor och människor med psykisk och fysisk funktionsnedsättning.

 • Krisledningsnämnden

  Krisledningsnämnden träder i funktion först när en "extraordinär händelse" inträffar.

 • Valnämnden

  Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå.

 • Södertörns överförmyndarnämnd

  I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Tyresö kommun har i samverkan med Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn en gemensam nämnd.

Publicerad av: webmaster

Senast uppdaterad: 2018-01-09