Tyck till om tyreso.se

Beslutat i kommunstyrelsen

Efter varje kommunstyrelsesammanträde lägger vi ut en sammanfattning av besluten här. Sammanfattningarna från sammanträdena 2016 hittar du via länken i relaterad information.

Kallelser och protokoll finns i sin helhet på Insyn.

Kommunstyrelsen 10 januari 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari antogs plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet samt ett medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun. Ärendena om bostäder vid Södergården återremitterades till stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen besvarande en remiss om länsplan för transportinfrastrukturen, beslutade om inköp av paviljonger och utsåg även nytt personuppgiftsombud.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige


Publicerad av: Hillevi Elvhage

Senast uppdaterad: 2017-01-19

Högermeny

Relaterad information

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.