Tyck till om tyreso.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. I Tyresö kommun består kommunstyrelsen av 13 ledamöter och 13 ersättare

Kommunstyrelsen ska följa de andra nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för kommunen.

Kommunstyrelsen har också till uppgift att bereda ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad (ej juli). Dessa sammanträden är inte offentliga. Efter varje sammanträde läggs en nyhet med länk till hela protokollet på Insyn.

Beredningar, utskott och råd

Kommunstyrelsen har möjlighet att utse beredningar, utskott och kommunala råd.

Tyresö kommuns beredningar, utskott och råd hittar du här

Kommunstyrelsens ordförande är Fredrik Saweståhl (M)
1:e vice ordförande är Mats Lindblom (L)
2:e vice ordförande är Anita Mattsson (S)

Sekreterare

Kommunkansliet ansvarar för administrationen av kommunstyrelsens ärenden. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas kontakta kommunstyrelsens sekreterare Hillevi Elvhage.

Ärenden och protokoll hittar du också via Insyn. 


Publicerad av: Hillevi Elvhage

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Kommunstyrelsen

Ordförande
Fredrik Saweståhl (M)

Kontakt

Kommunstyrelsens sekreterare


Hillevi Elvhage
Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.