Tyck till om tyreso.se

Politiska sekreterare

Enligt 30 § kommunallag (1991:900) får kommuner anställa politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet

Arbetet som politisk sekreterare innebär bland annat att samordna partiets kommunikation, genom kontakter med media, allmänhet och den egna partigruppen. Vidare ska de politiska sekreterarna också arbeta för att utveckla det politiska arbetet i kommunen. Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.

Politiska sekreterare i Tyresö kommun

I Tyresö kommun beslutade kommunstyrelsen den 11 november 2014, § 184, att politiska sekreterare motsvarande sex heltidstjänster anställs för mandatperioden 2014-2018. Tjänsterna fördelas mellan de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i proportion till antalet mandat. Fördelningen för respektive parti anges inom parentes nedan.

Moderaterna (1,75)
Robert Skölin Tel 08-5782 9547
Mikael Onegård Tel 08-5782 9573

Socialdemokraterna (1,65)
Jannice Rockstroh Tel  08-5782 9512
Marita Bertilsson Tel 08-5782 9139

Liberalerna (0,71)
Åsa de Mander Tel 070-565 14 77

Miljöpartiet (0,59)
Marie Åkesdotter Tel 070-494 89 00

Sverigedemokraterna (0,47)
Leonid Yurkovskiy

Vänsterpartiet (0,23)

Inger Gemicioglu Tel: 08-5782 9300
Jairo Correa Tel 08-5782 9807

Centerpartiet (0,30)
Hamid Ershad Sarabi Tel 08- 5782 9784

Kristdemokraterna (0,30)
Anna Lund Tel 070-341 28 51


Publicerad av: camilla.carss@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-27

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.