Tyck till om tyreso.se

Politiska sekreterare

Enligt 30 § kommunallag (1991:900) får kommuner anställa politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet

Arbetet som politisk sekreterare innebär bland annat att samordna partiets kommunikation, genom kontakter med media, allmänhet och den egna partigruppen. Vidare ska de politiska sekreterarna också arbeta för att utveckla det politiska arbetet i kommunen. Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.

Politiska sekreterare i Tyresö kommun

I Tyresö kommun beslutade kommunstyrelsen den 11 november 2014, § 184, att politiska sekreterare motsvarande sex heltidstjänster anställs för mandatperioden 2014-2018. Tjänsterna fördelas mellan de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i proportion till antalet mandat. Fördelningen för respektive parti anges inom parentes nedan.

Moderaterna (1,75)
Robert Skölin Tel 08-578 29547
Mikael Onegård Tel 08-578 29573

Socialdemokraterna (1,65)
Jannice Rockstroh Tel  08-578 29512
Christoffer Holmström Tel 08-578 29139

Liberalerna (0,71)
Åsa de Mander Tel 070-565 14 77

Miljöpartiet (0,59)
Marie Åkesdotter Tel 070-494 89 00
Hampus Rubaszkin  Tel 08-578 29921

Sverigedemokraterna (0,47)
Tony Björklund 

Vänsterpartiet (0,23)

Inger Gemicioglu Tel: 08-578 29300
Jairo Correa Tel 08-578 29807

Centerpartiet (0,30)
Anna Steele

Kristdemokraterna (0,30)
Anna Lund Tel 070-341 28 51
Emil Kennerberg  


Publicerad av: Camilla Carss

Senast uppdaterad: 2018-02-15

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.