Tyck till om tyreso.se

Partistöd och stöd till ungdomsförbunden

Kommunfullmäktige fattade den 27 november 2014 beslut om partistöd och stöd till ungdomsförbunden för mandatperioden 2015-2018

Stöd till politiska partierna

Varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbelopp motsvarande tre (3) prisbasbelopp samt därutöver även ett prisbasbelopp per mandat i kommunfullmäktige.

Prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kronor.
Prisbasbeloppet år 2016 x 3 = 132 900 kronor.

Bestämmelser om lokalt partistöd i Tyresö kommun

 

Totalt partistöd baserat på mandatfördelning i kommunfullmäktige

 • Moderata samlingspartiet: 18 mandat = totalt stöd 930 300 kr
 • Socialdemokraterna: 14 mandat = totalt stöd 753 100 kr
 • Miljöpartiet: 5 mandat = totalt partistöd totalt stöd 354 400 kr
 • Liberalerna: 4 mandat = totalt partistöd totalt stöd 310 100 kr
 • Sverigedemokraterna: 4 mandat = totalt stöd 310 100 kr
 • Vänsterpartiet: 2 mandat = totalt stöd 221 500 kr
 • Centerpartiet: 2 mandat = totalt stöd 221 500 kr
 • Kristdemokraterna: 2 mandat = totalt stöd 221 500 kr

Stöd till ungdomsförbunden

Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i fullmäktige kan under mandatperioden 2014-2018 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige under förutsättning att

 • partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret, 
 • det finns ett lokalt ungdomsförbund, 
 • bidraget används i det lokala arbetet, 
 • ungdomsförbundet är aktivt.

Publicerad av: camilla.carss@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-27

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.