Tyck till om tyreso.se

Förtroendevalda

Förteckning över samtliga förtroendevalda i Tyresö kommun under mandatperioden 2011-2014 hittar du i kommunens politiker- och nämndregister, Troint. Inom kort kommer registret att uppdateras med förtroendevalda under mandatperioden 2015-2018.

De förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 50 procent av heltid kallas kommunalråd eller oppositionsråd, beroende på om de tillhör majoriteten eller oppositionen.

Kommunalråd mandatperioden 2015-2018

Fredrik Saweståhl (M), ordförande kommunstyrelsen

Ann-Christin Svensson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Andreas Jonsson (M), ordförande socialnämnden

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Oppositionsråd

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen


Publicerad av: camilla.carss@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-02-11

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.