Tyck till om tyreso.se

Förtroendevalda

Förteckning över samtliga förtroendevalda i Tyresö kommun under mandatperioden 2011-2014 hittar du i kommunens politiker- och nämndregister, Troint.

De förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 50 procent av heltid kallas kommunalråd eller oppositionsråd, beroende på om de tillhör majoriteten eller oppositionen.

Kommunalråd mandatperioden 2015-2018

Fredrik Saweståhl (M), ordförande kommunstyrelsen

Ann-Christin Svensson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Andreas Jonsson (M), ordförande socialnämnden

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Oppositionsråd

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen


Publicerad av: camilla.carss@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-15

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.