Tyck till om tyreso.se

Beredningen för medborgardialog och mångfald

Kommunstyrelsens beredning för medborgardialog och mångfald ska ha en aktiv roll och ges möjlighet att nära följa och påverka aktiviteter inom kommunen som rör områdena inom beredningens arbetsområde.

Beredningen har i uppgift att:

 • Bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut som rör områdena inom beredningens arbetsområde (se nedan)
 • Arbeta med de särskilda uppdrag som kommunstyrelsen beslutar för beredningen.

Beredningen har i uppgift att följa och bereda frågor inom följande områden:

 • Medborgardialog
 • Medborgarservice
 • Inflytande
 • Demokrati
 • Likabehandling
 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Folkhälsa
 • Samråd med nationella minoriteter
 • Internationella frågor
 • Granskning
 • Kvalitetsutveckling 

Kommunstyrelsens beredning för medborgardialog och mångfald består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Beredningen har ett presidium med ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Historik

Kommunstyrelsens beredning för medborgardialog och mångfald inrättades efter beslut i kommunstyrelsen den 9 december 2014. Innan kommunstyrelsens beredning för medborgardialog och mångfald inrättades fanns kommunstyrelsens demokratiberedning. Innan demokratiberedningen inrättades låg en demokratiberedning under kommunfullmäktige. 

Kontakt
Kommunkansliet ansvarar för administrationen av ärenden som kommunstyrelsens beredning för medborgardialog och mångfald behandlar. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas eller har frågor om beredningens arbete kontakta beredningens sekreterare.

Ärendelistor och protokoll hittar du också via Insyn.

Kommunkansliet
Ulrika Josephson Westberg
08-578 297 07
ulrika.josepson@tyreso.se

Ordförande
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulrica.Riis-Pedersen@tyreso.se


Publicerad av: Kommunkansliet

Senast uppdaterad: 2017-05-03

Högermeny

Kontakt

Kontakt

Beredningen för medborgardialog och mångfald
Kommunkansli
Ulrika Josephson Westberg
08-578 297 07
ulrika.westbergjosephson@tyreso.se 

Ordförande
Ulrica Riis-Pedersen (C)
070-756 07 24
ulrica.Riis-Pedersen@tyreso.se

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.