Tyck till om tyreso.se

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet sorterar under kommunstyrelsen och har till uppgift att bevaka, följa och bereda frågor inom följande områden:

  • Fysisk planering, översiktlig planering samt mark- och exploateringsfrågor
  • Strategisk grönplanering inklusive inrättande av naturreservat
  • Strategisk trafikplanering 

Utskottet har till uppgift att besluta om:

  • Uppdrag att upprätta eller ändra förslag till detaljplan
  • Planens miljöpåverkan (behovsprövning enligt miljöbalken)
  • Samråd om förslag till detaljplan
  • Pröva begäran om ändring eller upprättande av detaljplan
  • Prioriteringsordning för arbetet med detaljplaner
  • Övriga frågor som tillfaller utskottet enligt kommunstyrelsens delegationsordning

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av kommunstyrelsen. Valbar till ledamot och ersättare är ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för administrationen av de ärenden som kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott behandlar. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas eller har frågor om utskottets arbete kontakta utskottets sekreterare.

Ärendelistor och protokoll hittar du också via Insyn.

Sekreterare
Jennifer Peel
08-5782 94 73
070-488 94 73
jennifer.peel@tyreso.se

Ordförande
Fredrik Saweståhl (M)
fredrik.sawestahl@tyreso.se


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-12

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.