Tyck till om tyreso.se

Kommunledningsutskottet

Kommunstyrelsens kommunledningsutskott inrättades den 1 januari 2015. Vilka uppgifter utskottet har framgår nedan.

 

Kommunledningsutskottet har i uppgift att:

 • Bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut som inte faller inom ramen för verksamhetsområdena för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet eller beredningen för medborgardialog och mångfald.
 • Besluta i de ärenden som kommunstyrelsen har delegerat i delegationsordning eller på annat sätt, bland annat arbetsgivarfrågor, serveringstillstånd, tobakstillsyn, jaktvård och lokala trafikföreskrifter.

Utskottet har vidare i uppgift att följa och bereda frågor inom följande områden:

 • Finansiella frågor
 • Kommunplan
 • Arbetsgivarfrågor
 • Upphandling
 • IT
 • Lokalförsörjning
 • Säkerhetsfrågor
 • Vatten, avlopp och renhållning
 • Miljö-, trafik- och energifrågor
 • Gata, park och natur- och viltvård

Kommunstyrelsens kommunledningsutskott består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Utskottet har ett presidium med ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens kommunledningsutskott inrättades efter beslut i kommunstyrelsen den 9 december 2014. Innan kommunstyrelsens kommunledningsutskott inrättades fanns kommunstyrelsens särskilda utskott. De delegationer och ärenden som beslutats och beretts av kommunstyrelsens särskilda utskott ligger nu under kommunledningsutskottet.

Kontakt

Kommunkansliet ansvarar för administrationen av de ärenden som kommunstyrelsens kommunledningsutskott behandlar. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas eller har frågor om utskottets arbete kontakta utskottets sekreterare.

Ärendelistor och protokoll hittar du också via Insyn.

Sekreterare
Hillevi Elvhage
08-5782 95 16
070-488 95 16
hillevi.elvhage@tyreso.se

Ordförande
Fredrik Saweståhl (M)
fredrik.sawestahl@tyreso.se


Publicerad av: camilla.carss@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-01

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.