Tyck till om tyreso.se

Anslagstavla för kommunala beslut

Här på Tyresö kommuns anslagstavla hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll och övriga handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att kungöra. Du hittar även information om hur du kan överklaga ett kommunalt beslut.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Övriga kungörelser

Hur du  överklagar kommunala beslut

 

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Justerade protokoll tillkännages här på anslagstavlan och finns tillgängliga i kommunhuset. De flesta finns även att läsa på webbplatsen Insyn med länk här från anslagstavlan. Från och med den dag då protokollet tillkännages och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Stockholm. 

Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive tillkännagivande. 

 

Kommunfullmäktige 2017-12-14

Tillkännagivande av sammanträde (länk till kallelse på webbplatsen Insyn)

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 2017-12-21

Nedtas 2018-01-12

 

Kommunstyrelsen 2018-01-09

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 20XX-XX-XX

Nedtas 20XX-XX-XX

 

Kommunledningsutskottet 2018-01-24

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 2018-XX-XX

Nedtas 2018-XX-XX

 

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-01-24

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 20XX-XX-XX

Nedtas 20XX-XX-XX

 

Beredningen för medborgardialog och mångfald 2018-02-13

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 2018-XX-XX

Nedtas 2018-XX-XX 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-20

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 2018-01-02

Nedtas 2018-01-24

 

Byggnadsnämnden 2018-01-24

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 20XX-XX-XX

Nedtas 20XX-XX-XX

 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2018-02-15

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 20XX-XX-XX

Nedtas 20XX-XX-XX

 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 2018-XX-XX

Nedtas 2018-XX-XX

 

Socialnämnden 2017-12-20

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 2017-12-28

Nedtas 2018-01-19

 

Socialutskottet 2017-12-20

Tillkännagivande av justerat protokoll

Anslås 2017-12-21

Nedtas 2018-01-12

 

Valnämnden

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 20XX-XX-XX

Nedtas 20XX-XX-XX

 

Kommunala funktionshindersrådet 2018-02-13

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 20XX-XX-XX

Nedtas 20XX-XX-XX


Kommunala pensionärsrådet 2018-02-13

Tillkännagivande av justerat protokoll (länk till protokoll på webbplatsen Insyn)

Anslås 2018-xx-xx

Nedtas 2018-xx-xx


Övriga kungörelser

Samordningsförbundet Östra Södertörn 2018-XX-XX

Tillkännagivande av justerat protokoll  

Anslås 2018-XX-XX

Nedtas 2018-XX-XX


Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Tillkännagivande av justerade protokoll (länk till förbundets anslagstavla på förbundets webbplats)


Södertörns brandförsvarsförbund

Tillkännagivanden av justerade protokoll (länk till förbundets anslagstavla på förbundets webbplats)


Södertörns överförmyndarnämnd 2018-XX-XX

Tillkännagivande av justerat protokoll

Anslås 2018-XX-XX

Nedtas 2018-XX-XX


Kungörelser från tekniska kontoret

Kungörelse om flyttat fordon

Anslås 2017-12-07

Nedtas 2018-02-07

 

Hur du överklagar kommunala beslut

Alla som är medlemmar i kommunen (de som är folkbokförda, äger fast egendom, de som ska betala kommunalskatt eller är unionsmedborgare som är bosatt i kommunen) kan överklaga beslut med laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning görs en prövning av om ett kommunalt beslut är lagligt eller inte. Frågor kring om det är ett lämpligt beslut som har fattats eller inte ligger utanför prövningen.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har justerats.  Vid prövnng av överklagandet får bara de omständigheter som du hänvisat till före klagotidens utgång beaktas.

Hur du överklagar ett kommunalt beslut


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-12

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.