Tyck till om tyreso.se

Varför folkomröstning?

Folkomröstningen söndagen den 23 september 2012 tillkom på initiativ av medborgare i Tyresö kommun.

Beslutsgången

Den 28 oktober 2011 mottog kommunfullmäktiges ordförande, Jan Larsson (FP), en begäran om kommunal folkomröstning om avgifterna inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det är oppositionspartierna och pensionärsföreningarna PRO och SPF som har samlat in 4546 namnunderskrifter bland Tyresö kommuns medborgare för begäran om folkomröstning. Syftet med folkomröstningen är att pröva det beslut som fattades i kommunfullmäktige den 14 oktober 2011 (§ 53) om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktige bestämde den 8 mars att kommunen ska hålla en folkomröstning. Beslutet togs efter att Kansliavdelningen i Tyresö kommun kontrollerat de namnunderskrifter som lämnats in. Samtliga namnunderskrifter har granskats utifrån de kriterier som anges i kommunallagen och 3644 namnunderskrifter godkändes. För att en folkomröstning skulle hållas var kravet att 3165 namnunderskrifter skulle vara godkända.

Frågan och bakgrunden

Den 10 maj 2012 togs beslut i kommunfullmäktige om datumet för folkomröstningen. Det beslutades att en folkomröstning ska hållas i kommunen den 23 september i år. Frågan som ska ställas i folkomröstningen är "Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i mars 2011?".

Bakgrunden till initiativet till folkomröstningen är att äldreomsorgsavgifterna ändrades den 1 maj 2011 efter ett beslut i kommunfullmäktige den 14 april 2011. Det var då den första översynen av taxorna sedan 2006.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-02-15

Högermeny

Kontakt

Kommunkansliet

Kanslichef
Ulrika Josephson Westberg
Postadress:
135 81 Tyresö

Politiskt ansvar