Tyck till om tyreso.se

Vanliga frågor och svar

Nedan finner du svar på vanliga frågor kring folkomröstningen. Finns inte svar på din fråga kontakta oss på kansliavdelningen i Tyresö kommun så besvarar vi din fråga så snart vi kan. Du kan nå oss på: folkomrostning@tyreso.se eller telefon 070-488 99 90.

Vem får rösta?

För att få rösta i folkomröstningen måste du vara 18 år (eller fylla 18 år på dagen för folkomröstningen). Du måste också vara folkbokförd i kommunen och vara medborgare i Sverige, i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater, i Island eller i Norge. Om du kommer från något annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år för att få rösta.

När kommer röstkortet?

Röstkortet skickas hem till dig innan folkomröstningen. Med röstkortet kommer även ett informationsblad att skickas med. I informationsbladet kan du läsa om bakgrunden till folkomröstningen.

Vad gör jag om jag inte får något röstkort eller om jag tappar bort det?

Om du inte har fått ditt röstkort hemskickat senast den 11 september ska du kontakta kansliavdelningen på Tyresö kommun på nummer 070-488 99 90.

Var finns röstsedeln?

Din röstsedel finns i röstlokalerna på dagen för folkomröstningen, den 23 september, och på de platser där du kan förtidsrösta under perioden för förtidsröstning, den 12-22 september. Du kan endast rösta vid ett tillfälle.

När kan jag rösta?

Du kan rösta mellan kl. 10-20 den 23 september i den lokal som ditt distrikt tilldelats. Du kan inte rösta i någon lokal utanför det distrikt som du tillhör på dagen för folkomröstningen.

Du har även möjlighet att förtidsrösta. Det kan du göra den 12-22 september under ordinarie öppettider i följande lokaler: Huvudbiblioteket i Tyresö centrum, Trollbäckens bibliotek och Strandbiblioteket.

För dig som inte kan ta dig till en röstlokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder så finns även möjlighet att budrösta. Du kan läsa mer om hur du gör för att budrösta under fliken budröstning.

Hur vet jag vilket distrikt jag tillhör?

På röstkortet som du får hemskickat i din brevlåda står det vilket distrikt du tillhör och vilken röstlokal du kan rösta i. Med röstkortet medföljer även ett informationsblad där du kan läsa om bakgrunden till folkomröstningen.

Kan jag rösta om jag är bortrest?

Du kan inte rösta om du befinner dig utanför Tyresö kommun. Det är inte möjligt att rösta i en annan kommun eller från utlandet.

Om du är bortrest under dagen för folkomröstningen, den 23 september 2012, kan du förtidsrösta. Detta går att göra mellan den 12-22 september under ordinarie öppettider i följande lokaler: Huvudbiblioteket i Tyresö centrum, Trollbäckens bibliotek och Strandbiblioteket.

För dig som inte kan ta dig till en röstlokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder så finns även möjlighet att budrösta. Du kan läsa mer om hur du gör för att budrösta under fliken budröstning.

Kan jag ångra min röst?

Nej. Ångerröstning är inte tillåtet i denna folkomröstning.

Kan jag rösta på flera alternativ?

Nej. Det är viktigt att du endast lämnar in en röstsedel i kuvertet. Lämnar du in flera röstsedlar så blir din röst ogiltig och räknas inte med i sammanräkningen.

När presenteras resultatet av folkomröstningen?

Röstsammanräkning ska vara genomfört av valnämnden senast 26 september, 2012. Därefter kommer resultatet att presenteras på kommunens webbplats. På dagen för folkomröstningen kommer ett preliminärt resultat även att presenteras på kommunens webbplats efter att vallokalerna har stängt och den preliminära röstsammanräkningen är avslutad.

Får jag vara med när rösterna räknas?

Ja. Allmänheten får vara i lokalen och se på när röstmottagarna sorterar och räknar inkomna röster, vid den första rösträkningen. Denna kommer att ske direkt efter att röstlokalerna stänger, 20.00, på dagen för folkomröstningen. Du får vara med i vilken lokal du vill.

Om du önskar vara med vid rösträkningen är det viktigt att du följer de instruktioner som ges och lyssnar på ordföranden för röstningslokalen. Den person som är ordföranden i lokalen ansvarar även för ordningen under rösträkningen.

Måste politikerna följa resultatet av folkomröstningen?

Nej. Folkomröstningen är rådgivande vilket innebär att politikerna i kommunfullmäktige inte måste besluta i enlighet med resultatet av folkomröstningen.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-08-04

Högermeny

Kontakt

Kommunkansliet

Kanslichef
Ulrika Josephson Westberg
Postadress:
135 81 Tyresö

Politiskt ansvar