Tyck till om tyreso.se

Vad är en folkomröstning?

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga och ett komplement till det representativa styrelseskicket i Sverige. Idag finns möjlighet till folkomröstning både på nationell- och på kommunal nivå. Möjligheten att hålla nationella folkomröstningar infördes 1922 i Sverige, ett år efter den allmänna rösträtten. I samband med att den nya kommunallagen trädde i kraft 1977 skapades även möjlighet att hålla frivilliga rådgivande folkomröstningar i kommuner och landsting.

Nationella folkomröstningar

I Sverige finns två sorters folkomröstningar som gäller hela landet, rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar som rör en grundlagsfråga. Sverige har haft sex nationella folkomröstningar vilka alla har varit rådgivande.

Kommunala folkomröstningar

En kommun kan besluta att ha en kommunal folkomröstning, vilken alltid är rådgivande. Initiativet till folkomröstningen kan tas av dem som bor i kommunen. I lagen om kommunala folkomröstningar kan du läsa om vilka som har rösträtt, vem/vilka som ska besluta om folkomröstningen och hur den ska gå till.

Valmyndigheten

Du kan läsa mer om folkomröstningar på valmyndighetens webbplats: www.val.se


Publicerad av: rebecca.berlin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-04-04

Högermeny

Kontakt

Kommunkansliet

Kanslichef
Ulrika Josephson Westberg
Postadress:
135 81 Tyresö

Politiskt ansvar