Tyck till om tyreso.se

Kommunala bolag

Det finns tre kommunala bolag, Tyresö Bostäder, Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vind AB.

Tyresö Bostäder

är ett helägt dotterbolag till kommunen. Tyresö Bostäder äger och förvaltar bostadslägenheter med hyresrätt tillsammans med lokaler och bilplatser.
Tyresö Bostäder har egen webbplats

Tyresö Näringslivs AB

Tyresö Näringslivsaktiebolag har till ändamål att köpa, förvalta och sälja mark samt lös egendom. Bolaget kan även förvärva, bygga och förvalta lokaler för industri-, hantverks- och affärsändamål. Vidare ska bolaget främja företagsetablering och näringslivsutveckling och därmed sammanhängande verksamhet.
Läs mer om Tyresö näringslivsaktiebolag

Tyresö Vind AB
Bolagets syfte är att äga och leasa ut vindkraftverk. För närvarande äger bolaget ett vindkraftverk i Dalarna. Bolaget ägs till hundra procent av Tyresö kommun. Kommundirektör Bo Renman styrelseordförande och Britt-Marie Lundberg-Björk är styrelsesuppleant i bolaget. 


Publicerad av: Webmaster

Senast uppdaterad: 2017-02-07

Högermeny