Tyck till om tyreso.se

Kulturskola och fritidsgårdar

Avdelningen består av enheterna Tyresö kulturskola, Bergfotens fritidsgård och Tyresö fritidsgårdar inklusive Café Bonza.

Tyresö kulturskola

Tyresö kulturskola bedriver undervisning i musik, dans, teater och bild. På eftermiddagar och kvällar tar skolans cirka 30 lärare hand om mer än 1300 barn och ungdomar i åldern 5 - 19 år.  

Tyresö fritidsgårdar

I Tyresö finns tre fritidsgårdar och två träffpunkter som har öppet på kvällarna. Här kan barn och unga träffa kompisar, delta i någon aktivitet, fika, lyssna på musik, spela spel och umgås med våra fritidsledare. De får också möjlighet att vara med och planera hur verksamheten ska se ut och vilka evenemang som ordnas.

Café Bonza ungdomscafé syftar till att skapa en trygg social plattform för ungdomar mellan 16 och 20 år. Verksamheten bygger på ett coachande arbetssätt där ungdomarna egna idéer tas tillvara. Ungdomarna är delaktiga i planeringen av hiphopkvällar, konstprojekt, tematräffar och kafé. Café Bonza har öppet fyra kvällar i veckan.

Bergfotens fritidsgård

Bergfotens fritidsgård har verksamhet anpassad för funktionshindrade ungdomar från 15 år och uppåt.


Publicerad av: Lena Riddervold

Senast uppdaterad: 2017-03-17

Högermeny