Tyck till om tyreso.se

Integrationsenheten

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för nyanlända flyktingar i arbetsför ålder.

Kommunen har ansvar för 

  • Mottagande och praktisk hjälp i samband med flytt till kommunen 
  • Undervisning i sfi och annan vuxenutbildning
  • Samhällsorientering
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • Insatser inom det sociala området
  • Att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer flyktingar till del

Vårt mål är att verka för att flyktingar i Tyresö kommun, snarast efter bosättningen, med egna medel ska kunna försörja sig och sin familj samt aktivt delta i samhällslivet.

Vi arbetar också med andra nyanlända som studerar svenska och som ska ha praktikplatser.

Vi som arbetar på integrationsenheten:

Ewa Eriksson, avdelningschef, 08-578 297 13
Dragan Boban, enhetschef, 08-578 295 75
Erika Branell, flyktingsamordnare, 08-578 290 46
Ann-Louise Eliasson, socialsekreterare/vägledare, 08-578 293 96
Bo Richter, vägledare, 08-578 294 21Publicerad av: Brita Söderberg

Senast uppdaterad: 2017-12-27