Tyck till om tyreso.se

Register

Stadsbyggnadsförvaltningen har hand om ett antal dataregister, lokala så väl som nationella.

Lokalt fastighetsinformationsregister är ett utdrag ur den nationella databasen, med uppgifter om fastigheter i Tyresö. Registret uppdateras 1 gång i veckan och kan nås av olika förvaltningar.  

Lokalt kommuninvånarregister är ett uttag ur Riksskatteverkets nationella databas, med befolkningsuppgifter om boende i Tyresö. Registret uppdateras 1 gång i veckan och kan nås av olika förvaltningar.  

Adressregister är ett register med belägenhetsadresser för hela kommunen.   

Byggnadsregistret är en nationell databas som sköts av Lantmäteriet. Registret innehåller information om alla landets byggnader såsom en- och flerbostadshus, fritidshus, industribyggnader med mera. Byggnadsregistret innehåller även lägenhetsadresser. Vi svarar för att detta register ajourhålls. 

Ett kartarkiv finns med kartor för olika ändamål till exempel adresskartor, fastighetsplaner, nybyggnadskartor samt förrättningskartor. Dessutom finns äldre kartor där man kan studera förhållandena från sekelskiftet fram till idag. 

Ett bildarkiv finns också, med flygbilder från 60-talet fram till idag.


Publicerad av: Gabriella Skwarski

Senast uppdaterad: 2017-08-16

Högermeny