Tyck till om tyreso.se

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med planering av bostäder och infrastruktur samt svarar för nyproduktion av kommunaltekniska anläggningar.

Den 1 januari 2016 delades samhällsbyggnadsförvaltningen upp i en stadsbyggnadsförvaltning och i ett tekniskt kontor som nu tillhör kommunstyrelseförvaltningen.

Stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden: 

  • Bygglov och bygganmälan
  • Naturvård och kommunens naturreservat
  • Planering av den fysiska miljön
  • Översikts- och detaljplaner, fastighetsplaner
  • Mark- och exploateringsfrågor och 
  • Kart- och mätningsarbeten.
  • GIS (Geografiskt informationssystem)
  • Nybyggnadskartor, kommunkarta och annan kartinformation
  • Register, förvaltningen har hand om ett antal dataregister, lokala såväl som nationella.

Förvaltningschef
Sara Kopparberg, tel 08-578 292 60 

Stab
T f Chef Andrea Ström tel 08-578 298 58

 Mark- och exploateringsavdelningen
Chef Jenny Linné (föräldraledig), tel 08-578 290 29

Exploatering- och projekteringsenheten
Chef Amalia Tjärnstig (föräldraledig), tel 08-578 293 11

Byggledning- och projekteringsenheten
Chef Martin Wallintel 08-578 292 96

Planavdelningen 

Chef Heléne Hjerdin (föräldraledig), tel 08-578 295 07

Översiktsplaneringsenheten
Chef Carolina Fintling Ruetel 08-578 291 23

Detaljplaneringsenheten
Chef Ida Olén, tel 08-578 299 76


Kart- och bygglovsavdelningen

Chef Martin Fahlman, tel 08-578 298 55

Bygglovsenheten
Chef Johan Forsberg (föräldraledig), tel 08-578 293 18

Mät- och kartenheten
Chef Helena Swahntel 08-578 294 28


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-08-15

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Tyresö centrum
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar