Tyck till om tyreso.se

Vad gör vi på staben?
Staben har en samordnande funktion riktad mot socialnämnden, förvaltningschefen och förvaltningens olika avdelningar. 

Staben har därför ett särskilt ansvar för:

- Strategiska frågor
- Övergripande planering
- Kvalitetsutveckling
- Uppföljning och utvärdering.

Det övergripande ekonomiarbetet med budget, redovisning och bokslut sker också på staben.

Personal
På staben finns utredare, nämndsekreterare, assistenter och systemutvecklare.

Det finns också en medicinskt ansvarig sköterska (MAS)som är direkt underställd förvaltningschefen.


Publicerad av: Helén Kim

Senast uppdaterad: 2016-03-15

Högermeny

Relaterad information