Tyck till om tyreso.se

Myndighet för individ- och familjeomsorg

Vad gör vi på myndighet för individ- och familjeomsorgen?
Myndigheten har till uppgift att stödja, hjälpa och skydda enskilda och grupper som befinner sig i utsatta sociala situationer och som inte kan få hjälp på annat sätt.

Insatserna kan gälla:

 

  • Råd, stöd och motivation
  • Vård och behandling
  • Ekonomiskt bistånd
  • Familjerätt
  • Familjerådgivning
  • Adoptioner och utredningar om faderskap.

 

Organisation
Myndigheten består av åtta enheter med var sin enhetschef. De flesta anställda är socialsekreterare. Det finns flera olika kompetenser till exempel behandlare, psykolog, lärare, familjepedagoger, familjebehandlare och utredare.

Verksamheten drivs i kommunal regi förutom familjerådgivning och boendet Källan som drivs av entreprenör.

Arbetet leds av myndighetschefen.

Anna-Lena Engstedt

Anna-Lena Engstedt


Publicerad av: Helén Kim

Senast uppdaterad: 2017-10-17

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen

Myndighetschef Individ- och familjeomsorg
Anna-Lena Engstedt

Politiskt ansvar