Tyck till om tyreso.se

Myndighet för äldre- och funktionsnedsättning

Vad gör myndigheten för äldre och funktionsnedsättning?
Myndigheten utreder och fattar beslut om bistånd för äldre och personer med funktionsnedsättning. Målet är att de som inte själva har förmåga att tillgodose sina behov, ska få det stöd som de behöver för att leva ett självständigt liv.

Myndighetens uppdrag är att:

  • Utreda och besluta om insatser och avgifter för äldre och för personer med funktionsnedsättning.
  • Uppdra åt verksamheter i kommunal regi eller annan vårdgivare att utföra de beslutade insatserna
  • Följa upp att den enskilde får de insatser som beviljats
  • Initiera och genomföra individuella förebyggande åtgärder
  • Delta i planering och utveckling av den samlade äldre- och handikappomsorgen i kommunen.

Organisation
Inom myndigheten finns biståndshandläggare för äldre- och handikappomsorg, avgiftshandläggare, bostadsanpassare, handläggare för färdtjänst samt assistenter.

Arbetet leds av myndighetschef John Henriksson.

John HenrikssonJohn Henriksson


Publicerad av: Anita Lindbohm

Senast uppdaterad: 2017-10-17

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen

Myndighetschef äldre- och funktionsnedsättningsområdet
John Henriksson

Politiskt ansvar