Tyck till om tyreso.se

Verksamheter kommunal regi äldreomsorg

Verksamheten kommunal regi för äldreomsorg har till uppgift att erbjuda främst boende och hemtjänst. Boendet handlar om stöd och vård dygnet runt för personer fyllda 65 år. Boendet omfattar

  • demensboende

  • somatiskt boende

  • korttidsboende

Den kommunala hemtjänsten ger service- och omvårdnadsinsatser till äldre över 65 år samt till personer med funktionshinder. Inom hemtjänsten finns även personal som arbetar kvällar och nätter för att tillgodose behoven dygnet runt . Verksamheten består av personlig omvårdnad, städning, tvätt och inköp, avlösning för anhöriga, ledsagning, trygghetslarm och mathållning.

Om organisationen

Det kommunala vård- och omsorgsboendet Björkbacken är organiserat i sex enheter med var sin enhetschef. Personalen består främst av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Hemtjänsten är organisatoriskt indelad i tre enheter med var sin enhetschef. Inom enheterna är verksamheten indelad i olika hemtjänstgrupper efter geografiska områden. Hälften av personalen är utbildade undersköterskor och hälften vårdbiträden med adekvat eller likvärdig utbildning.

Arbetet på äldreomsorgen i kommunal regi leds av en verksamhetschef, Auli Metsänsalo.


Publicerad av: Josephine Uppman

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen

Verksamhetschef kommunal regi äldreomsorg
Auli Metsänsalo

Politiskt ansvar